Over F. Bouwmans Ingenieursburo

F. Bouwmans Ingenieursburo staat garant voor deskundige begeleiding en advisering van bedrijven op het gebied van:

  • automatisering: transportmanagementsystemen, kostprijs- en tariefberekening;
  • kwaliteitszorg: GMP-transport voedermiddelen;
  • arbozorg: risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).

F. Bouwmans Ingenieursburo is gespecialiseerd in veetransport en veehandel.

Daarnaast heeft F. Bouwmans Ingenieursburo jarenlange ervaring in het uitvoeren van akoestische onderzoeken (industrielawaai), bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer/WABO.

Ook heeft F. Bouwmans Ingenieursburo ruim 20 jaar ervaring in zone- en geluidbeheer van industrieterreinen.

F. Bouwmans Ingenieursburo hanteert voor zijn activiteiten De Nieuwe Regeling 2011. Deze is via onderstaande link te downloaden.De nieuwe regeling 2011: DNR2011.PDF